Statistiky

2006 - 2021

Obecní knihovna 2023

I v tomto roce knihovna připravila více akcí a přibylo výpůjček. 920 účastníků navštívilo 52 kulturních a vzdělávacích akcí. V nich nechyběly tradiční činnosti jako Pasování prvňáčků na čtenáře či Noc s Andersenem. Trénování paměti se v 5. podvečerech zúčastnilo 71 seniorů. Čtenářská dílna byla vždy dopoledne 14 x s účastí 314 dětí z MŠ a žáků ZŠ. O prázdninách při 9 setkáních projekt "Pročtené léto" navštívilo 89 dětí.

Konaly se velmi úspěšné besedy a autogramiády s panem Petrem Horáčkem, Adolfem Dufkem a paní Terezou Říčanovou, kterých se zúčastnilo 116 dětí s rodiči. S finanční podporou obce B. Křížová vedla autobusový zájezd do Vranova nad Dyjí, Dolních Kounic, Moravského Krumlova a Hlubokých Mašůvek. Knihovnu navštívilo během roku v pondělí (12-14 hodin) a pátek (17-19 hodin) 865 uživatelů, to je o 214 více než loni. Téměř pravidelně po celou dobu během pátečního vypůjčování byla knihovna plná návštěvníků, kteří si vypůjčili 1981 knih, 8 časopisů, 8 zvukových dokumentů a 122 her - celkem 2129. Nově byla zavedena agenda e- knih, vypůjčilo se jich 10. Celkově je nárůst oproti minulému roku 189 výpůjček. Počet čtenářů se o 4 zvýšil na 121, z toho do 15 let zůstal stejný - 63. Přibylo více nových knih (také díky darům občanů) - 199 a vyřazeno bylo více než loni - 230 knih. Vlastní fond knihovny čítá momentálně 3151 knih. Ve výměnném souboru knih z knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad S. bylo 780 knih a 22 knih bylo zajištěno v rámci MVS dle požadavku čtenářů.

Při slavnostním vítání občánků byly 10. rodičům věnovány balíčky "S knížkou do života". A dětem ve věku 3+ balíčky "pokračovací". Setkání s maminkami a malými dětmi v rámci akce "Bookstart" se konalo 5x. Nová byla akce Vezmi tatínka do knihovny.

Pobočka naší knihovny v hasičce v Cyrilově byla otevřena 12 x za rok, čtenáři si vypůjčili 55 knih. Fond pobočky byl zcela obměněn knihami z knihovny M. J. Sychry. O provoz pobočky se stará stále Ing. Mária Necidová. Hlavní knihovnicí je Blanka Křížová, knihovnicí Markéta Kaštanová. Pavel Kříž pomáhá s agendou přírůstků a vyřazování knih.

Finanční rozpočet knihovny byl zvýšen o 7 tisíc na téměř 70 tisíc Kč.

Informace a pozvánky naleznou čtenáři na samostatných webových stránkách "knihovna.bory.cz" a FB. Stránky navštívilo 2619 zájemců. Do elektronického katalogu knih jich vstoupilo 732.

Knihovna připravila také několik akcí pro aktivní využití volného času jako např. Den stromů, Svatováclavská stezka, Podkova sv. Martina, a také řadu oblíbených "tvoření" – sněhuláci, vánoční domečky...

Obecní knihovna 2022

Konalo se více akcí a přibylo výpůjček než v minulém roce. Knihovna připravila pro 580 účastníků 33 kulturních a vzdělávacích akcí. Z toho bylo 14 akci pro 304 žáků a dětí ze škol (např. knihovnické lekce, čtenářské dílny pro žáky ZŠ, besedy pro MŠ a pasování prvňáčků na čtenáře). Prázdninový klub navštívilo 49 dětí a kamínky si namalovalo 21 dětí. Dále zorganizovala 14.3. besedu s vytrvalostním běžcem Š. Dvořákem z Třebíče a 21.3. s P. Burianovou z Níhova, známé z televizního seriálu Peče celá země. Autorka podepisovala své knihy o něž byl velký zájem. S finanční podporou obce B. Křížová vedla 2 třídenní autobusové zájezdy do Bílých Karpat a České Kanady. Knihovnu navštívilo během otevírací doby 865 uživatelů, to je o 351 více než loni. Za rok bylo 1940 výpůjček, z toho 1828 knih, 20 časopisů, 8 zvukových dokumentů a 84 her. To je o 579 výpůjček více než loni. Počet čtenářů stoupl o 23 na 117, z toho 63 bylo do 15 let - těch o 14 přibylo. Přibylo 142 nových knih (také díky darům občanů) a vyřazeno bylo 3x více než loni - 172 knih. V knihovně nyní je 3182 knih. Bylo nakoupeno 10 stolních her. Ve spolupráci s maminkami se dařilo rozvíjet čtenářskou gramotnost dětí. Byla 3 setkání s maminkami a dětmi v rámci akce "Bookstart". Rodičům narozených dětí dvakrát ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti knihovna věnovala "Knížky do života". S velkým zájmem se setkala soutěž "Čtenářská výzva" a proto byla 15.3. vyhlášena nová soutěž. Čtenářem roku 2021 se stala Lenka Sýkorová s Julinkou a Vítkem, kteří přečetli 203 knih. Knihovní fond byl doplněn výměnným souborem 496 knih a 9 knih bylo na objednávku čtenářů vypůjčeno z knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad S. Pobočka naší knihovny v hasičce v Cyrilově byla otevřena 9 x za rok, čtenáři si vypůjčili 42 knih a fond pobočky byl doplněn 50 knihami z knihovny M. J. Sychry. O provoz pobočky se starala Ing. M. Necidová. Rozpočet knihovny byl zvýšen o 7 tisíc na 62549 Kč. Samostatné webové stránky "knihovna.bory.cz" navštívilo 873 zájemců. Od začátku roku vykonávala funkci hlavní knihovnice Blanka Křížová a knihovnice Markéta Kaštanová. Pavel Kříž, jenž knihovníka vykonával od září 1974, z vlastního podnětu ukončil činnost a dále pomáhal v knihovně např. při práci s knihovním fondem. Zaměstnanci obce knihovnu vymalovali a při stěhování knih pomohli čtenáři.

Obecní knihovna 2021

I přes omezení kvůli nákaze coronaviru se konalo více akcí pro veřejnost než loni. Knihovna připravila pro 225 účastníků 10 kulturních a vzdělávacích akcí. Z toho bylo 7 akci pro 123 děti ze škol (knihovnické lekce pro žáky ZŠ, beseda o vánocích pro MŠ a pasování prvňáčků na čtenáře). Dále zorganizovala 1 cestovatelskou besedu a s podporou obce autobusové zájezdy - 1 denní na Kyjovsko a 3 denní na Ostravsko. Omezení hygienickými nařízeními se příliš neprojevila ve výpůjčkách ani návštěvách knihovny. Knihovnu navštívilo během otevírací doby 514 uživatelů, o 40 více než loni. Vypůjčili si o 100 knih více než loni (děti ) - celkem 1361 knih a 19 časopisů. Počet čtenářů klesl o 20 na 94, z toho 49 do 15 let - těch o 11 přibylo. Přibylo 148 nových knih (také díky darům občanů) a vyřazeno bylo méně než loni - 62 knih. V knihovně nyní je 3212 knih. Značná pozornost byla věnována nákupu knih pro začínající čtenáře a čtenářské gramotnosti dětí. Rodičům narozených dětí jsme věnovali "Knížky do života". Knihovní fond byl doplněn výměnným souborem 615 knih a zajistili jsme 22 knih na objednávku čtenářů z knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad S. Bylo vypůjčeno 37 her domů, celkem jich v knihovně je 70. Pobočka v Cyrilově byla otevřena 9 x za rok, čtenáři si z 98 knih z fondu knihovny M. J. Sychry vypůjčili 42 knih. Rozpočet knihovny byl téměř stejný - 55 605 Kč. O akcích a činnosti knihovny nebo zajímavých informacích pro čtenáře se zájemci mohli dozvědět na webových stránkách "knihovna.bory.cz". Do on-line služeb knihovny nahlédlo 599 zájemců. Knihovna se musela během roku vypořádat s obtížemi, které souvisely s rekonstrukcí sociálního zařízení, schodiště, chodby a elektroinstalace v budově. Od listopadu mohou návštěvníci knihovny použít výtah a knihovna má nové dveře, takže je přístupná veřejnosti bez bariér.

Obecní knihovna 2020

Knihovna připravila z důvodů opatření kvůli Kronaviru jen 8 kulturních a vzdělávacích akcí pro 147 účastníků. Z toho bylo pro 53 děti 5 akci v rámci projektu Cesta k Andersenovi. Zorganizovala divadelní představení v KD - Cukrárna u šilhavého Jima., které navštívilo 50 dětí s rodiči. Připravila 3 denní autobusový výlet kolem Neratova pro 30 účastníků. Knihovnu navštívilo během otevírací doby 474 uživatelů; knihovna měla 113 čtenářů (z toho 38 dětí do 15 let), kteří si vypůjčili 1259 knih a 14 časopisů. Pokračovala obnova knihovního fondu - přibylo 178 nových knih (také díky darům občanů) a vyřazeno bylo 265 knih. Hodně knih bylo zakoupeno pro začínající čtenáře. V knihovně nyní je 3126 knih. Pro rodiče narozených dětí jsme ve spolupráci se SPOZ připravili další akci "S knížkou do života". Knihovní fond byl doplněn výměnným souborem 298 knih a zajistili jsme 62 knih na objednávku čtenářů z knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad S. Pobočka v Cyrilově byla otevřena 1 hodinu 9 x za rok, 1 čtenář si z knih z knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad S. vypůjčil 38 knih. Rozpočet knihovny byl 56106 Kč. O připravovaných a uskutečněných akcích a činnosti knihovny nebo zajímavých informacích pro čtenáře se zájemci mohli dozvědět na webových stránkách "knihovna.bory.cz", Oddělení pro dětské čtenáře bylo zcela jinak uspořádáno a knihy pro začínající čtenáře.byly zařazeny do nové velké police. Pracovnice knihovny M. J. .Sychry provedly od 24. do 25.8. revizi knihovního fondu.

Obecní knihovna 2019

Knihovna připravila pro 512 účastníků 22 kulturních a vzdělávacích akcí. Z toho bylo pro 215 děti z mateřské a základní školy 12 akci (knihovnické lekce pro žáky základní školy, návštěvy dětí z mateřské školy, Noc s Andersenem a pasování na čtenáře). Zorganizovala 2 cestovatelské besedy a autobusové zájezdy do Lednice, Moravského krasu, Prahy a 3 denní výlet na Broumovsko. Knihovnu navštívilo během otevírací doby 747 uživatelů; knihovna měla 127 čtenářů (z toho 57 dětí do 15 let), kteří si vypůjčili 1218 knih a 84 časopisů. Pokračovala obnova knihovního fondu - přibylo 193 nových knih (také díky darům občanů) a vyřazeno bylo 114 knih. V knihovně nyní je 3213 knih. Značná pozornost byla věnována nákupu knih pro začínající čtenáře a čtenářské gramotnosti dětí. Pro rodiče narozených dětí jsme ve spolupráci se SPOZ poprvé připravili akci "S knížkou do života". Knihovní fond byl doplněn výměnným souborem 397 knih a zajistili jsme 50 knih na objednávku čtenářů z knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad S. Bylo vypůjčeno 37 her domů, celkem jich v knihovně je 70. Pobočka v Cyrilově byla otevřena 1 hodinu 15 x za rok, čtenáři si z knih vypůjčených z knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad S. vypůjčilo 100 knih. Rozpočet knihovny byl 55 637 Kč. O připravovaných a uskutečněných akcích a činnosti knihovny nebo zajímavých informacích pro čtenáře se zájemci mohli dozvědět na webových stránkách "knihovna.bory.cz", které měly 803 vstupů. Bylo 454 vstupů do elektronického katalogu knihovny - on-line služeb. V oddělení pro dětské čtenáře byla vyměněna stará police naučné literatury za novou. Naučná literatura byla nově uspořádána. Byl vyřazen přestárlý PC v dětském oddělení.

Z činnosti obecní knihovny v roce 2018

- konalo se 24 kulturních a vzdělávacích akcí, které navštívilo 493 účastníků;
- knihovnu navštívilo 693 uživatelů;
- 113 čtenářů (47 dětí a 66 dospělých) si vypůjčilo 1224 knih a 60 časopisů;
- internet v knihovně využilo 67 zájemců;
- přibylo 98 nových knih (také díky darům občanů), vyřazeno bylo 212 knih, v knihovně nyní je 3134 knih;

- knihovní fond byl aktualizován 306 knihami z knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad S.;

- zájemcům jsme zajistili 44 knih z knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad S.;
- kvůli malému zájmu o časopisy jsou k dispozici jen časopisy Senát, Čtenář a Pevnostr;

- za takto ušetřené peníze jsme nakoupili 18 společenských her, které se půjčují i domů, celkem jich je už 70;

- pobočka v Cyrilově byla otevřena jednou měsíčně, 6 čtenářů si z aktualizovaného souboru knih z knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad S., vypůjčilo 116 knih;

- vypůjčování knih, časopisů, her a internet jsou bezplatné;
- obec zvýšila rozpočet knihovny o 10 tis. Kč, celkové náklady na provoz činily 53 462 Kč;

- byly aktualizovány Zřizovací listina a Knihovní řád; 

- knihovna v Borech je otevřena v pondělí 11,30 - 13,30 hodin a v pátek 17,00 - 19,00 hodin; pobočka v Cyrilově je otevřena 1 x 1 hodinu měsíčně dle informace na autobusové čekárně;
- o připravovaných akcích a činnosti knihovny, zajímavých věcech pro čtenáře a o čtení se dozvíte na zcela nově upravených webových stránkách "knihovna.bory.cz"

Z činnosti obecní knihovny v roce 2017

- konalo se 19 kulturních a vzdělávacích akcí, které navštívilo 391 účastníků;
- knihovnu navštívilo 1104 uživatelů;
- 96 čtenářů (59 dětí a 37 dospělých) si vypůjčilo 1290 knih a časopisů;
- internet v knihovně využilo 35 zájemců;
- katalog knihovny navštívilo 32 uživatelů;
- wi-fi koutek na chodbě u knihovny je využíván i mimo půjčovní dobu knihovny;
- přibylo 131 nových knih (také díky darům občanů), vyřazeno bylo 123 knih;
- knihovní fond byl doplněn 647 knihami z knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad S.;
- zájemcům jsme zajistili 47 knih z knihovny M.J.Sychry ve Žďáře nad S.;
- odebíráme 8 časopisů;

- v březnu se v naší knihovně konalo celodenní setkání knihovníků z okresu Žďár nad Sáz.

- V prosinci, kdy knihovna slavila 120. výročí od svého založení se uskutečnila výstava kronik a dokumentů a také Den otevřených dveří,

- první rok činnosti má za sebou pobočka v Cyrilově, byla otevřena jednou měsíčně, čtenáři zde mají k dispozici 200 knih z knihovny M.J.Sychry ve Žďáře nad S., 6 čtenářů si vypůjčilo 111 knih knihovny M.J.Sychry ve Žďáře nad S., polovina knih byla vyměněna za nové;
- vypůjčování knih, časopisů a internet jsou bezplatné;
- na provoz knihovny obec vynaložila 43 071 Kč;
- knihovna v Borech je otevřena v pondělí 11,30 - 13,30 hodin a v pátek 17,00 - 19,00 hodin; pobočka v Cyrilově je otevřena 1 x 1 hodinu měsíčně dle informace na autobusové čekárně;
- o připravovaných akcích a činnosti knihovny, zajímavých věcech pro čtenáře a o čtení se dozvíte na samostatných webových stránkách "knihovna.bory.cz", které navštívilo 732 zájemců.

Z činnosti obecní knihovny v roce 2016

- Svaz knihovníků a informačních pracovníků udělil 13.10.2016 u příležitosti předání ceny knihovna roku 2016 obecní knihovně OCENĚNÍ za trvalé rozšiřování nabídky knihovnických a informačních služeb;
- zvýšil se počet kulturních a vzdělávacích akcí na 28, které navštívilo 457 účastníků;
- o činnosti knihovny, zajímavých věcech pro čtenáře a o čtení, informujeme na samostatných webových stránkách knihovna.bory.cz, které navštívilo 892 zájemců;
- klesl počet zapsaných čtenářů na 94, z toho je 40 čtenářů do 15 let;
- stoupl počet návštěvníků knihovny na 1350
- výpůjčky knih a časopisů 1415
- internet v knihovně využilo o 1/2 méně, tj. 120 zájemců;
- katalog knihovny navštívilo 43 uživatelů
- na chodbě před knihovnou zřízený wi-fi koutek byl hodně využíván i mimo půjčovní dobu knihovny;
- přibylo 132 nových knih (také díky darům občanů), vyřazeno bylo 180 knih;
- knihovní fond byl doplněn 543 knihami z knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad S.;
- zájemcům jsme zajistili 59 knih z knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad S. v rámci MVS;
- snížili jsme počet časopisů na 10;
- v prosinci byla zřízena pobočka knihovny v KD v Cyrilově, čtenáři zde mají k dispozici 200 knih z knihovny M.J.Sychry ve Žďáře nad S.;
- vypůjčování knih, časopisů a internet jsou bezplatné;
- na provoz knihovny jsme vynaložili 63 994 Kč; v tom byla i odměna 20 tisíc od Kraje Vysočina za umístění knihovny v krajském kole soutěže Vesnice roku, za odměnu jsme m.j. pořídili nové osvětlení knihovny a společenské hry;
- knihovna je otevřena v pondělí 11,30 - 13,30 hodin a v pátek 17,00 - 19,00 hodin.

Z činnosti knihovny v roce 2015

(srovnání s minulým rokem)

- zvýšil se počet kulturních a vzdělávacích akcí na 16, které navštívilo více účastníků 317;
- o činnosti knihovny, zajímavých věcech pro čtenáře a o čtení, také o nových knihách informujeme na samostatných webových stránkách knihovna.bory.cz, které navštívilo více zájemců 1071;
- klesl počet zapsaných čtenářů na 116, z toho je 44 čtenářů do 15 let;
- snížil se počet návštěvníků knihovny na 1169;
- výpůjčky knih a časopisů se zvýšily na 1646;
- internet v knihovně využilo o 10 méně tj. 291 zájemců;
- na chodbě před knihovnou byl zřízen wi-fi koutek, jenž může být využíván i mimo půjčovní dobu knihovny;
- přibylo více knih 161 nových knih (také díky darům občanů), vyřazeno bylo méně 205 knih;
- knihovní fond byl doplněn 256 knihami z knihovny M.J. Sychry ve Žďáře nad S.;
- zájemcům jsme zajistili 46 knih z jiných knihoven;
- pro čtenáře bylo k dispozici více jak 15 druhů časopisů;
- proběhla revize knih;
- vypůjčování knih, časopisů a internet jsou bezplatné;
- obec na provoz knihovny poskytla 45 926 Kč;
- knihovna je otevřena v pondělí od 11,30 - 13,30 hodin a v pátek od 16,00 - 19,00 hodin.

Z činnosti obecní knihovny v roce 2014

- uspořádala 14 kulturních a vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 302 účastníků;
- o činnosti knihovny a dalších zajímavých věcech a čtení, o nových knihách informuje na samostatných webových stránkách knihovna.bory.cz, které navštívilo 878 zájemců,
- klesl počet zapsaných čtenářů na 126, z toho je 49 čtenářů do 15 let;
- zvýšil se počet návštěvníků knihovny na 1473;
- výpůjčky knih a časopisů jsou téměř stejné jako v minulém roce tj. 1218;
- internet v knihovně využilo méně tj. 300 zájemců;
- máme 141 nových knih, vyřazeno bylo 279 knih;
- knihovní fond byl doplněn výpůjčním souborem ze žďárské knihovny (501 knih);
- pro čtenáře je k dispozici více jak 20 druhů časopisů;
- vypůjčování knih a internet jsou bezplatné.
- výpůjční doba se rozšířila i na pondělí a úterý od 11,30 - 12,30 hodin.

Z činnosti obecní knihovny v roce 2013

- uspořádala 15 kulturních a vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 264 účastníků;
- informuje o činnosti knihovny a mnoha dalších zajímavých věcech o knihách a čtení na vlastních samostatných webových stránkách knihovna.bory.cz, které navštívilo 937 zájemců,
- zvýšil se počet zapsaných čtenářů na 156, z toho je 111 čtenářů do 15 let;
- snížil počet návštěvníků knihovny na 684;
- výpůjčky knih a časopisů se snížily na 1207;
- internet v knihovně využilo více tj. 541 zájemců;
- knihovní fond byl doplněn výpůjčním souborem ze žďárské knihovny (390 knih);
- pro čtenáře je k dispozici více jak 20 druhů časopisů;
- bylo nakoupeno 63 nových, a vyřazeno 79 knih.;

Výsledky činnosti obecní knihovny v roce 2012

- knihovna uspořádala 30 kulturních a vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 506 účastníků;

- knihovna informuje o své činnosti a mnoha dalších zajímavých věcech na vlastních samostatných webových stránkách knihovna.bory.cz které navštívilo 1303 zájemců,

- zvýšil se počet zapsaných čtenářů na 153, z toho je 99 čtenářů do 15 let;

- zvýšil se také počet návštěvníků knihovny na 731;

- výpůjčky knih a časopisů se zvýšily na 1554;

- internet v knihovně využilo 476 zájemců;

- knihovní fond byl doplněn rozsáhlým výpůjčním souborem ze žďárské knihovny;

- z jiných knihoven jsme pro zájemce obstarali 56 knih meziknihovní výpůjční službou;

- pro čtenáře je k dispozici více jak 20 druhů časopisů;

- v dětském oddělení byly nahrazeny 2 staré sedačky novými;

- knihovna byla oceněna krajskou knihovnou titulem Knihovna Vysočiny 2012 II. stupně.

V rámci aktualizace knihovního fondu bylo vyřazeno 452 knih.

Výsledky činnosti knihovny v roce 2011

- realizovala projekt "Je nám spolu dobře. V knihovně ";

- uspořádala 34 kulturních a vzdělávacích akcí, které navštívilo 675 účastníků;

- provozuje vlastní samostatné webové stránky knihovna.bory.cz, které byly oceněny Krajskou knihovnou titulem Knihovní web Vysočiny 2011, tyto stránky navštívilo 1663 zájemců,

- zvýšil se počet zapsaných čtenářů na 118, z toho je 71 čtenářů do 15 let;

- mírně poklesl počet návštěvníků knihovny - 590;

- výpůjčky knih a časopisů klesly na 1365;

- internet v knihovně využilo více tj. 351 zájemců;

- přibylo 63 nových knih;

- takže si můžete vybrat z 3854 knih;

- knihovní fond byl doplněn výpůjčním souborem s577 knihami;

- z jiných knihoven jsme pro zájemce obstarali 36 knih;

- odebíráme 10 druhů časopisů, 4 další dostává darem;

- první rok se půjčovalo přes webové rozhraní v programu KPWIN prostřednictvím čárového kódu na knihách, k tomu čtenáři dostali nové průkazky.

Výsledky roku 2010

- knihovna realizovala projekt "Od písmenka ke knize ",

- knihovna uspořádala 38 kulturních a vzdělávacích akcí, které navštívilo 790 účastníků

- samostatnou webovou stránku www. knihovna.bory.cz navštívilo 1698 zájemců,

- zvýšil se počet zapsaných čtenářů na 105, z toho 62 čtenářů do 15 let,

- mírně poklesl počet návštěvníků knihovny - 688,

- výpůjčky knih a časopisů stouply na1710,

- internet v knihovně využilo více tj. 307 zájemců,

- do knihovny přibylo 141 nových knih,- v knihovně je nyní 3791 knih,

- knihovní fond byl doplněn výpůjčním souborem z knihovny M. J. Sychry s550 knihami,

- z jiných knihoven jsme pro zájemce obstarali 27 knih,

- knihovna odebírala 10 druhů periodik, 4 další dostávala darem,

- knihovna se vybavila novým PC, čtečkou a programem na půjčování , od 1.1. 2011 začíná půjčovat přes webové rozhraní v programu KPWIN prostřednictvím čárového kódu, k tomu čtenáři dostanou nové průkazky,

Výsledky roku 2009:

- knihovna realizovala projekt "Knihovna pro rodinu",

- knihovna uspořádala 34 kulturních a vzdělávacích akcí, které navštívilo 1044 účastníků

- byli jsme hostiteli a spolupořadateli celostátní akce pro knihovníky "Co venkovské knihovny umějí a mohou V."

- samostatné webové stránky knihovny navštívilo v tomto roce 2578 zájemců,

- zvýšil se počet zapsaných čtenářů na 99, z toho 57 čtenářů do 15 let,

- na loňské úrovni zůstal počet návštěvníků knihovny - 732,

- výpůjčky knih a časopisů mírně klesly na1488,

- internet v knihovně využilo 174 zájemců,

- do knihovny přibylo mnohem víc nových knih než v minulém roce - 189, a to zejména díky darům občanů,

- v knihovně je nyní 3650 knih,

- knihovní fond je doplněn 3 výpůjčními soubory s572 knihami, zejména dětské literatury,

- z jiných knihoven jsme pro zájemce obstarali 32 knih,

- knihovna odebírá 9 druhů periodik, 5 dalších dostává darem.

Výsledky roku 2008

- knihovna realizovala projekt "Cestička do knihovny",

- knihovna uspořádala 38 kulturních akcí,

- byly zprovozněny nové samostatné webové stránky knihovny, měly téměř 1000 návštěv,

- zvýšil se počet zapsaných čtenářů na 86, z toho 45 dětských čtenářů do 15 let,

- stoupl počet návštěvníků knihovny na 751,

- zvýšily se výpůjčky na1632 ve všech druzích literatury mimo naučných knih pro děti,

- využití internetu kleslo o polovinu návštěv,

- do knihovny přibylo méně nových knih než v minulém roce - 43,

- knihovní fond má nyní 3461 knih,

- knihovní fond jsme obohatili 3 výpůjčními soubory s569 knihami, zejména dětské literatury,

- knihovna odebírá 8 druhů periodik, několik dalších dostává darem,

- v knihovně byl vyměněn PC pro děti,

- a bylo nově výtvarně upraveno dětské oddělení a doplněny hry pro děti.

Knihovníci se zúčastnili v dubnu setkání knihovníků v Městské knihovně v Praze, v září dvoudenního setkání knihovníků vesnických knihoven v obecní knihovně v Býšti, kde přednesli powerpointové prezentace o činnosti knihovny. V Kutné Hoře jsme v říjnu navštívili knihovnický hapenning. Zúčastnili jsme se slavnosti v Národní knihovně v Praze u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže "Knihovna roku 2008. Pro krajskou knihovnu jsme napsali článek na jejich webové stránky o naší činnosti. Zúčastnili jsme se setkání knihovníků vesnických knihoven v Městské knihovně Velké Meziříčí a v knihovně M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou.

Výsledky roku 2007

- bylo provedeno označení všech knih čárovým kódem a dokončena revize knihovního fondu ve spolupráci s Knihovnou M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou, přitom bylo vyřazeno 344 knih,

- obec Bory získala "Čestný diplom" za vzorné vedení obecní knihovny, v krajském kole soutěže "Vesnice roku",

- obecní knihovna získala titul "Knihovna roku 2007",

- zvýšil se počet zapsaných čtenářů na 71, stoupl počet návštěvníků knihovny na 673, stouply výpůjčky časopisů, celkové výpůjčky zůstaly s počtem 1141 na úrovni minulého roku, stouply výpůjčky naučné literatury pro dospělé na 358 knih, klesly výpůjčky krásné literatury pro dospělé na 394, výpůjčky pro děti zůstaly celkem na úrovni minulého roku,

- stouplo využití internetu na 111 návštěv,

- do knihovny přibylo celkem 182 nových knih, nejvíce za minulé roky,

- knihovní fond má nyní 3464 knih,

- knihovna odebírá 8 druhů periodik,

- knihovna zajistila 31 knih meziknihovní výpůjční službou, byl zapůjčen nový soubor knih - 209 ks z knihovny M.J. Sychry ze Žďáru nad Sázavou,

- knihovna si připomněla 110. výročí založení knihovny v Borech,

- knihovna během roku úspěšně realizovala projekt "Knihovna je i pro seniory."

- koncem roku jsme zakoupili nový koberec a 10 židlí

- byly také zakoupeny nové stolní hry pro děti

Výsledky činnosti obecní knihovny v roce 2006
Knih je v knihovně 3623 ks, zejména díky darům přibylo 38 nových knih.
Výpůjčky celkem 1145 knih a časopisů z toho
- naučná literatura pro dospělé 297
- naučná literatura pro děti 124
- krásná pro dospělé 439
- krásná pro děti 273 a
- ostatní výpůjčky -12 videokazet ze života naší obce.
Z toho výpůjčky časopisů - 284
Z jiných knihoven jsme čtenářům zajistili 273 knih pomocí meziknihovní výpůjční služby.
Počet čtenářů - 63 z toho 28 do 15 let.
Knihovnu navštívilo celkem 579 uživatelů. 

Shrnutí :

Mírně klesl počet výpůjček, ale počet návštěvníků knihovny stoupl o 160, výrazně se rozšířila nabídka nových knih pro dětské i dospělé čtenáře, zvýšilo se využití internetu, který je nyní bezplatný i v době mimo půjčovní dobu, kdy ho využilo 85 čtenářů. Je zaevidováno 63 čtenářů tj. zvýšení o 26. Také se zvýšila návštěvnost knihovny o 157 čtenářů. Výpůjčky videokazet poklesly.

Naše Obecní knihovna v Televizních novinách v roce 1984