Pohádkový kopeček

Dobrá věc se podařila!

Máme u nás v okolí krásná místa. Místa často navštěvovaná i kouty zapadlé, kam nikdo dlouho nepřijde. A snad proto se stalo, že kopeček v Horních Borech, kde se na jaře pálí čarodějnice, byl postupně zavážen nepořádkem všeho druhu, zejména stavební sutí. Že to tak nelze nechat, víme všichni, ale jak na to? Až kluci z ČSOP se dali do práce a za pár dnů je kopeček už skoro tak krásný, jako býval. I když ještě dost práce zbývá.

A právě v těchto dnech (březen 2008) vyvstal problém, kam zasadit strom "pohádkovník", který si vždy sází děti při příležitosti akce Noc s Andersenem v naší knihovně. Když noc v březnu probíhala, tak tady na Vysočině ještě ležel sníh. A proto se zasazení odložilo. A proč byl problém "kam s ním"? Protože jsme se letos rozhodli pro dub červený, strom, kterému se připisuje, že je symbolem síly a odolnosti. Je to strom u nás vzácný ovšem vyroste (bude-li se mu dařit) veliký a mohutný!

V průběhu času jsme na kopečku vysadili 3 stromy pohádkovníky, které souvisí s Nocí s Andersenem. Mimo dub červený, od pana zahradníka Bukáčka, je to gingo biloba - jinan dvoulaločný a jeřáb oskeruše. Oskeruši nám věnoval pan děkan Peňáz, a je jednou z oskeruší vysazených na poutní stezce na Velehradě. Tak to pro nás vždycky bude Oskeruše velehradská.

 Čtvrtým stromečkem je mirabelka nancyjská. Ten je tam pro ptáčky a zvěř a taky pro návštěvníky!

Pátým stromečkem je další Ginkgo biloba, protože původní nám po 8. letech uschnul. Tedy jsme si opatřili stromeček nový. A v tu chvíli původní stromek obrazil. Nový stromeček jsme proto vysadili na jiném místě a máme tedy dva! Ovšem, bohužel pár let na to, v roce 2023 zahynul tento nový stromek....Na jeho místě jsme 22.3.2024 vysadili svítel latnatý, vypěstovaný ze semínka z parku v Peruci. 

Dalším stromečkem je dřezovec trojtrnný, (2022) ze semínka z parku v Lednici (obecní zájezd).

Hned zpočátku jsme do schránky na jednom plůtku kolem stromku umístili "vrcholovou" knihu. 

A protože na kopečku před úpravami bylo příliš mnoho kamení a stavební suti a málo zeminy, dostali jsme od našeho kamenolomu velký dar. Ornici.